آخرین اخبار : 

سال نو مبارک

با خوبی ها و بدی ها هر آنچه که بود برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خواهد خورد برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد سالی دیگر گذشت،روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد
از خدا فقط سلامتی و لبخندو برای تمام جهان آرزومندیم
سال نو بر همگی مبارک باد

دکتر مهرداد محمدپور

فوق تخصص لیزیک و قوزقرنیه

, , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور