آخرین اخبار : 

علائم آب مروارید

علائم آب مروارید

چگونه بفهمیم آب مروارید داریم؟

-می تواند یک یا هر‌دو چشم را درگیر کند

-رنگ ها به صورت محو دیده می شوند

-اشیاء به طور محو دیده می شوند

-دیدن هاله به دور اجسام

-مشکل در دیدن نورهای برّاق

-مشکل در دید شب

-مشکل در رانندگی

-مشکل در مطالعه

-مشکل در تشخیص صورت ها

-مشکلات دید باعث افتادن و افسردگی می شود

دکتر مهرداد محمدپور