آخرین اخبار : 

چهارشنبه بیستم شهریور

 

 

 

به منظور رفاه حال بیماران عزیز

چهارشنبه بیستم شهریورماه مطب چشم پزشکی دایر می باشد

جهت هماهنگی با پذیرش ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲

دکتر مهرداد محمدپور