آخرین اخبار : 

تنبلی چشم

چگونه میتوان مانع ایجاد تنبلی در چشم منحرف کودک شد؟

چگونه می توان مانع ایجاد تنبلی در چشم منحرف کودک شد؟ اولین کار درمان انحراف می باشد که در این راستا ابتدا باید مناسب ترین عینک و یا لنز تماسی که بالاترین دید ممکن به کودک را می دهد فراهم نمود.همچنین ...

ویدیوفیلم تنبلی چشم Amblyopia

ویدیوفیلم تنبلی چشم یا آمبیلوپی تنبلی چشم علل متعددی دارد که شایعترین آن عدم استفاده از عینک توسط کودکانی است که نیاز به عینک دارند. وبه این صورت پیام درست به مغز ارسال نمیشود. یعنی قسمتی از مغز که مسوول بینایی است رشد  کافی پیدا ...
دکتر مهرداد محمدپور