آخرین اخبار : 

تنبلی چشم

درمان تنبلی چشم

اگر در زمان مناسب تشخیص داده شود به آسانی قابل درمان است درمان ها معمولا با بسته شدن چشم سالم انجام می شود که در این حال مغز را وادار می کند که چشم تنبل را برای دیدن به کار بگیرد این ...

چگونه میتوان مانع ایجاد تنبلی در چشم منحرف کودک شد؟

چگونه می توان مانع ایجاد تنبلی در چشم منحرف کودک شد؟ اولین کار درمان انحراف می باشد که در این راستا ابتدا باید مناسب ترین عینک و یا لنز تماسی که بالاترین دید ممکن به کودک را می دهد فراهم نمود.همچنین ...

Amblyopia

علل تنبلی چشم یا آمبلیوپی تنبلی چشم علل متعددی دارد که شایعترین آن عدم استفاده از عینک توسط کودکانی است که نیاز به عینک دارند و به این صورت پیام درست به مغز ارسال نمی شود. یعنی قسمتی از مغز که مسوول بینایی است ...
دکتر مهرداد محمدپور