آخرین اخبار : 

خونریزی داخل چشمی

ویدیو فیلم خونریزی داخل چشمی وتزریق داخل چشمی

خونریزی های داخل چشمی وتزریقات داخل چشمی توضیحات جراح فوق تخصص چشم یکی از شایعترین علل خونریزی داخل چشمی بیماری قند یا دیابت DIABETES و فشار خون است. مهمترین اقدام درمانی کنترل بیماری زمینه ای مانند بیماری قند و فشارخون است. در موارد خونریزی های خفیف ...

دیابت(بیماری قند)وخونریزی داخل چشمی درروزه داری

آیا در بیماری قند یا دیابتDiabetes و خونریزی داخل چشمی Intraoclur bleeding میتوان روزهFasting گرفت؟ دراین موارد باید توسط جراح و متخصص چشم پزشک معاینه وبا ایشان مشورت فرمایید.

خونریزی داخل چشمی

همه چیز درباره خونریزی داخل چشمی INTRAOCULAR BLEEDING و درمان آن: همه چیز را راجع به خونریزی داخل چشمی و راه های درمان آن در این لینک مطالعه فرمایید.
دکتر مهرداد محمدپور