آخرین اخبار : 

بهترین پزشک

دژنراسیون ماکولا وابسته به سن

دژنراسیون ماکولا وابسته به سن (Age related macular degeneration) تخریب ماکولا یا لکه زرد چشم یکی از شایعترین علل کوری در جهان است.در این بیماری ماکولای چشم که قسمت حساس شبکیه و مسئول قسمت تیزبینی در چشم می باشد به تدریج تخریب می شود ...

بهترین پزشک کیست؟

بهترین پزشک کیست؟ بی شک حکیم ابوعلی سینا بهترین و دانشمندترین پزشک دنیاست. همتایان قبلی او بقراط حکیم و جالینوس می باشند.
دکتر مهرداد محمدپور