آخرین اخبار : 

جراح لازک چشم

هزینه عمل لیزیک ولازک چشم در سال ۱۳۹۸(عمل برداشتن عینک)

                              هزینه عمل لیزیک ولازک چشم در سال ۱۳۹۸شمسی چقدره وبیمه ها چقدرش را میدهند؟ عمل لازک چشم برای هر چشم از یک ونیم میلیون و برای دوچشم ...

ویدیوفیلم مراقبت های قبل حین بعدعمل لیزیک،لازک چشم سیزدهم

قسمت سیزدهم فیلم ویدیو اموزش همگانی مراقبت های قبل،حین،بعد عمل برداشتن عینک(لیزیک،لازک،فمتولیزیک،پی آرکی وعمل اسمایل چشم) یکی از عمل های برداشتن عینک عمل لازک چشم است. آیا میدانید عمل لازک چشم LASEK EYE SURGERY چگونه انجام میشود؟ در لینک زیرویدیو فیلم واقعی عمل ...
دکتر مهرداد محمدپور