آخرین اخبار : 

لازک

معرفی

قوز قرنیه (KC) وضعیتی است که با درجات مختلف نازک شدن قرنیه و اکتازی مشخص می شود. شیوع جهانی تخمینی 1.38 مورد در هر 1000 نفر جمعیت یا بیشتر در گروه های قومی خاص و عوارض بینایی قابل توجه ...

مدیریت قوز قرنیه با اصلاح چشم

مطالعات مختلف پروتئومی تغییرات خاص بیماری را در مولکول های لایه اشکی بیماران KC نشان داده است. بی نظمی و سطوح غیرطبیعی پروتئین ها، پروتئینازها و سیتوکین ها همگی در KC توصیف شده اند، که همگی عوامل مرتبط با عدم ...

سندرم فلاپی پلک

سندرم پلک فلاپی (FES) با یک تارس فوقانی نازک و لاستیکی مشخص می شود که به دلیل شلی غیرطبیعی پلک و تارسال می تواند روی خود جمع شود و به راحتی با کشش به سمت بالا برود، همراه با ملتحمه ...

بلفاریت

بلفاریت، قدامی یا خلفی (اختلال عملکرد غده میبومین-MGD) یکی از شایع ترین شرایطی است که در چشم پزشکی با آن مواجه می شود، که MGD علت اصلی بیماری خشکی چشم تبخیری در نظر گرفته می شود. بررسی اپیدمیولوژیک MGD به ...

آزادسازی واسطه های التهابی

خشکی چشم با التهاب سطح چشم تحت بالینی مشخص می شود، همانطور که با افزایش بیان نشانگرهای فعال کننده سیستم ایمنی، مانند سایتوکین های التهابی (IL-1، -6، -8، TNF-a) و MMPs (MMP 9) نشان داده می شود. لایه اشکی بیماران ...

کاهش حساسیت قرنیه

قرنیه بافتی با عصب متراکم است که توسط فیبرهای حسی از شاخه چشمی عصب سه قلو است. اختلال در عصب قرنیه در KC گزارش شده است که با کاهش تراکم و مورفولوژی غیرطبیعی اعصاب زیر پایه و استرومایی قرنیه (که ...
پروفسور دکتر مهرداد محمدپور