آخرین اخبار : 

transepithelial prk eye lasik

جدیدترین عمل برداشتن عینک(لازک سفارشی ترانس اپیتلیال)رسید

جدیدترین عمل برداشتن عینک(عمل لازک سفارشی ترانس اپیتلیال)رسید برای اولین بار توسط لیزر اگزایمر ویولایت آمریکا: لازک سفارشی ترانس اپیتلیال یا جدیدترین سیستم لیزری برداشتن عینک چیست وچه فوایدی دارد؟ در این روش اولا کلیه مراحل عمل توسط لیزر انجام میشود واستفاده از الکل و ...
دکتر مهرداد محمدپور