آنالایزر پاسخ چشمی

در حالی که این تفاوت قابل توجه است، درجه قابل توجهی از همپوشانی بین دو گروه وجود دارد، به ویژه با قوز قرنیه خفیف، و حساسیت و ویژگی برای تشخیص پایین است. ORA همچنین مجموعه‌ای از پارامترها را ارائه می‌کند که پاسخ شکل موج را توصیف می‌کند.

پیمایش به بالا