آخرین اخبار : 

لنزهای فاکیک داخل چشم

لنزهای فاکیک داخل چشم (PIOLs) برای مواردی با آستیگماتیسم نامنظم بالا مانند انحطاط حاشیه ایpellucid  و قوز قرنیه ای با حداقل 21 سال سن که با عینک یا لنزهای تماسی به اصلاح کافی نمی رسد و برای جراحی انکساری یا ...

ترکیب MyoRing و پیوند عرضی قرنیه به عنوان یک تکنیک جدید

اگرچه قطعات حلقه داخل قرنیه از نظر بهبود بینایی در بیماران مبتلا به قوز قرنیه نتایج خوبی را نشان داده اند، اما می توان عوارض خاصی را در حین یا بعد از عمل انتظار داشت. عوارض حین عمل نادر است ...

ترکیب MyoRing و پیوند عرضی قرنیه به عنوان یک تکنیک جدید

در رویکردی جدید، ما MyoRing را با CXL تسریع شده با استفاده از ریبوفلاوین بدون دکستران در بیماران مبتلا به قوز قرنیه پیشرفته ترکیب کردیم. پس از ایجاد جیب قرنیه با لیزر فمتوسکاند، ریبوفلاوین به آن تزریق شد. در دو ...

ترکیب MyoRing و پیوند عرضی قرنیه به عنوان یک تکنیک جدید

ترکیب MyoRing و پیوند عرضی قرنیه به عنوان یک تکنیک جدید حلقه های مداوم داخل قرنیه (ICCR) برای اولین بار در Binder  در سال 1980 بدون هیچ نتیجه بالینی درmyopes  استفاده شد (97). با پیشرفت تکنولوژی، روشهای آسانتر و ایمن تری ...

انواع مختلفی از نمرات برای درمان قوز قرنیه وجود دارد

انواع مختلفی از نمرات برای درمان قوز قرنیه وجود دارد که عمدتاً بر اساس درجه قوز قرنیه، عوامل خطر، ماهیت پیشرونده بیماری و تحمل یا عدم تحمل لنزهای تماسی است (95-93،42). با این وجود، نویسندگان این مقاله بر اساس تجربیات ...

چهار نوع ICRS برای قوز قرنیه…

چهار نوع ICRS برای قوز قرنیه در دسترس است: 1: Intacs (Addition technology Inc.) ، 2: Intacs SK (Addition technology Inc.)،   Ferrara Rings :3(چشم پزشکی Ferrara) و :4 Keraring (Mediphacos). حلقه های Intacs و Ferrara محبوب ترین انواع ICRS تجاری برای ...
دکتر مهرداد محمدپور