آخرین اخبار : 

پیشرفت پاکیمتری قرنیه

رناتو آمبروزیو مفهوم پروفیل ضخامت قرنیه را بر روی قرنیه معرفی کرد. توموگراف Pentacam (Oculus، Wetzlar، آلمان)، جزئیات چگونگی ایجاد قرنیه از نظر فضایی به سمت حاشیه ضخیم تر است پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic لینک ...

سطح قرنیه خلفی

چشم هایی با زاویه بزرگ آکورد آلفا اغلب یک راس قرنیه با انحراف افقی را نسبت به را نشان می دهد. مرکز هندسی قرنیه (معمولا انحراف بینی)، با کمتر برجسته انحراف عمودی (معمولاً پایین تر)، بنابراین، مقادیر نقطه داده ارتفاع زمانی را افزایش ...

سطح خلفی چشم

نمایه دیگری از سطح خلفی انحنای خلفی است. تجزیه و تحلیل انحنا مدت طولانی به عنوان پایین تر در نظر گرفته شده بود ارتفاع با این ادعا که به شدت به تمرکز و بیمار وابسته است پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه به ...

سطح قرنیه خلفی

اسمادجا و همکاران از این شاخص به همراه حجم قرنیه برای تصمیم گیری استفاده کرده اند درخت برای تشخیص چشم های معمولی از چشم های قوز قرنیه. یک مسئله با BFTA وابستگی شدید آن به آکورد آلفای زاویه است که می تواند ...

سطح قرنیه خلفی

بی نظمی های سطحی را "صاف کنید" و آنها را به BFS یا BFTA ارجاع دهید. این مزیت دومی این است که کره مرجع شباهت بیشتری به کره مرجع دارد شکل قرنیه تجزیه و تحلیل شده، و از این رو تمایل دارد ...

سطح قرنیه خلفی

تصویربرداری Scheimpflug امکان ارزیابی سطح خلفی قرنیه را فراهم کرد. برای سال‌ها، بر اساس این واقعیت، بازنمایی مبتنی بر ارتفاع هنجار در نظر گرفته شد که نسبت به نقشه های انحنای کمتر به تثبیت بیمار وابسته هستند پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه ...
دکتر مهرداد محمدپور