آخرین اخبار : 

هزینه عمل لیزیک ولازک چشم

هزینه عمل لیزیک ولازک چشم چقدر است؟ جراحی چشم بالیزر برای حذف یا کاهش نیاز به عینک راه های مختلفی دارد.که شایعترین ان ها پی آرکیPRK EYE SURGERY لازکLASEK لیزیکLASIK فمتولیزیکFEMTOLASIK اسمایل چشمRELEX SMILE EYE SURGERY ولنزهای داخل چشمیINTRAOCULAR LENS میباشد. که هرکدام منافع ومضار خود را دارد وقاعدتا هزینه ...

لیزر چشم

اعمال جراحی لیزری چشم چیست؟ کلیه اعمال جراحی که به کمک لیزر انجام میشود عمل لیزر چشم نامیده میشود. اولین مورد استفاده از لیزر در بدن انسان در چشم انجام شد و روز به روز رو به گسترش میباشد وشامل: لیزرهای قرنیهCORNEA شبکیهRETIN آب مرواریدCATARACT آب سیاهGLUCOMA میباشد.بیشترین مورد ...

لیزیک چشم

لیزیک چشم چیست؟ منظور از عمل لیزیک چشم کلیه اعمال جراحی برداشتن عینک شامل: پی آرکیPRK لازکLASEK فمتولیزیکFEMTOLASIK عمل اسمایلRELEX SMILE میباشد که به کمک لیزر اگزایمر یا لیزر فمتوسکند یا مجموعه ان ها انجام میگیرد. این اعمال جراحی برای حذف یا کاهش نیاز به عینک میباشد و برای هر ...

روزه داری و عمل لیزیک چشم

آیا در عمل لیزیک چشم میتوان روزه گرفت؟ آیا هنگام روزه داری میتوان قطره های چشمی را برای عمل لیزیک ولازک استفاده کرد؟ سابقه یا انجام عمل جراحی لیزیک،لازک،فمتولیزیک،فمتواسمایل چشم وپی ارکی هیچگونه منعی برای روزه داری نیست. و قطره های تجویزی چون خاصیت ...

آنچه درموردعمل اسمایل چشم بایدبدانیم

دانستنی های عمل رلکس اسمایل چشم ۱.عمل اسمایل چیست؟عمل اسمایل عبارت است از برش داخل استرومایی قرنیه به کمک لیزر فمتوسکند برای اصلاح عیوب انکساری چشم. ۲.فرق اسمایل یا عمل رلکس اسمایل چشم با فمتولیزیک ولازک چیست؟ در اسمایل صرفا از لیزر فمتوسکند استفاده میشود ولی ...

حذف عینک درچند ثانیه!!

آیا حذف عینک در چند ثانیه امکان پذیر است؟ امروزه به کمک  لیزرهای جدید  چشمی میتوان آرزوهای دیرین افراد برای حذف یا برداشتن عینک را در چند ثانیه انجام داد،بدون آنکه هیچ مشکلی برای بیمار انجام شود. اعمال جراحی لیزری حذف عینک شامل: لازک،لیزیک،فمتولیزیک.پی آرکی و ...
دکتر مهرداد محمدپور