آخرین اخبار : 

کراتیت هرپتیک پس از CXL

چندین مقاله منتشر شده است که پیشرفت کراتیت ویروسی هرپس سیمپلکس (HSV) را پس از CXL گزارش می دهند (122،125). نشان داده شده است که قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش می تواند عفونت پنهان HSV را دوباره فعال ...

عفونت قرنیه بعد از عمل

کراتیت عفونی و زخم قرنیه از عوارض احتمالی CXL هستند. تخریب اپیتلیوم قرنیه در طول CXL و نقص اپیتلیال ناشی از آن، استفاده از لنز تماسی با باند نرم و کورتیکواستروئیدهای موضعی عوامل خطر عفونت میکروبی هستند . اخیراً کراتیت شدید ...

آسیب سلولهای اندوتلیال و اِدم(تورم) قرنیه

قرنیه های نازک در معرض افزایش آسیب سلول های اندوتلیال پس از CXL هستند، بنابراین CXL در قرنیه هایی با CCT کمتر از µ 400 توصیه نمی شود (108). Pachmetry به طور معمول قبل از CXL انجام می شود تا ...

CXL ترانسپیتلیال در مقایسه با CXL معمولی اپیتلیوم خاموش

روش اصلی که توسط Wollensak برای اتصال عرضی قرنیه به کار گرفته شد، شامل debridement اپیتلیوم بود (32). اخیراً روش جدیدی از ارتباط متقابل در متون معرفی شده است که شامل تجویز ریبوفلاوین و محلول دکستران بر روی اپیتلیوم دست ...

عوارض CXL

تیرگی  قرنیه تیرگی مداوم قرنیه یکی از شایع ترین عوارض CXL است که می تواند بر بینایی تأثیر بگذارد (104). مهم است که به یاد داشته باشید که تیرگی قرنیه بعد از CXL با تیرگی کراتکتومی فوتورفراکتیو (PRK) متفاوت است. تیرگی ...

اصول اساسی اتصال کلاژن قرنیه

کلاژن نقش حمایتی در بافتهای مختلف انسان ایفا می کند. پیوندهای بین مولکولی بین مونومرهای کلاژن به تقویت ساختار کلاژن کمک می کند. پیوند متقاطع به عنوان یک فرایند طبیعی در قرنیه انسان و همچنین در دوران پیری یا در ...
دکتر مهرداد محمدپور