آخرین اخبار : 

ژنتیک قوز قرنیه

قوز قرنیه (KC) به عنوان یک اختلال دژنراتیو پیچیده، ژنتیکی ناهمگن و چند عاملی شناخته شده است. KC همراه با دژنراسیون حاشیه ای شفاف (PMD) که با همان روند بیماری اصلی ایجاد می شود اما منجر به تظاهرات بالینی متفاوت ...

فیلم اشک – طبیعی چیست؟

از نظر تشریحی، این شامل سطح چشم (اپیتلیوم سطح)، زائده های ترشحی آن (غدد اشکی اصلی و فرعی، غدد میبومین، سلول های جام ملتحمه)، پلک ها و سیستم تخلیه اشکی، سیستم ایمنی غده ای و مخاطی و عصب اتصال است. ...

فیلم اشک – طبیعی چیست؟

مکانیسم های هموستاتیکی که از سطح چشم از طریق تنظیم ترشح، توزیع و پاکسازی اشک محافظت می کنند عبارتند از: واحد عملکردی اشکی از نظر تشریحی، از سطح چشم (اپیتلیوم سطحی)، زائده های ترشحی آن (غدد اشکی اصلی و فرعی، ...

فیلم اشک – طبیعی چیست؟

اگرچه ضخامت لایه اشک پیش قرنیه تخمین زده شده 3 میکرون و حجم 3 لیتر است، اما عملکردی حیاتی برای محافظت و روانکاری سطح چشم دارد و از آن در برابر استرس خشک شدن از طریق تبخیر اشک محافظت می ...

فیلم اشک – طبیعی چیست؟

لایه چربی بیرونی تولید شده توسط غدد میبومین (لیپید میبومین یا میبوم) واقع در حاشیه پلک، که با هر پلک زدن روی لایه اشک پیش چشمی پخش می شود. این لایه ضد تبخیر و تثبیت کننده لایه اشک آور را ...

فیلم اشک – طبیعی چیست؟

II. یک لایه موسین که توسط سلول‌های جام ملتحمه ترشح می‌شود همراه با مقداری Outermucins گذرنده نیز از سلول‌های اپیتلیال قرنیه آزاد می‌شود. این لایه مخاطی ظرفیت اتصال به آب بالایی دارد و اشک های آبی را به یک ژل ...
دکتر مهرداد محمدپور