آخرین اخبار : 

تشخیص قوزقرنیه با عکس رنگی قرنیه

کاهش مقاومت قرنیه و ضعف قرنیه در تستهای بیومکانیک قرنیه پاسخ همه  سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic لینک تلگرام مطب چشم پزشکی: https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour لینک آپارات: https://www.aparat.com/drmohammadpour

تشخیص قوزقرنیه با عکس رنگی قرنیه

مراحل اولیه قوزقرنیه در عکس رنگی قرنیه پاسخ همه  سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic لینک تلگرام مطب چشم پزشکی: https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour لینک آپارات: https://www.aparat.com/drmohammadpour

۳۱ تیر و اول مرداد

چهارشنبه ۳۰ تیر و شنبه دوم مرداد مطب دایر است هماهنگی با وقت قبلی صرفا تماس تلفنی با پذیرش  ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ پاسخ همه  سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic لینک تلگرام مطب چشم پزشکی: https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour لینک آپارات: https://www.aparat.com/drmohammadpour

تشخیص قوزقرنیه با عکس رنگی قرنیه ۴۸

تغییرات انحنای قرنیه و پخش نور در قوزقرنیه پاسخ همه  سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic لینک تلگرام مطب چشم پزشکی: https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour لینک آپارات: https://www.aparat.com/drmohammadpour

تشخیص قوزقرنیه با عکس رنگی قرنیه ۴۷

بررسی اعوجاجات نور در قوزقرنیه پاسخ همه  سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic لینک تلگرام مطب چشم پزشکی: https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour لینک آپارات: https://www.aparat.com/drmohammadpour

بهترین دکتر برای عمل قرنیه نازک و قوز قرنیه کیست ؟

بهترین دکتر برای عمل قرنیه نازک و قوزقرنیه کیست ؟ بی شک عمل کردن قرنیه های نازک و شماره چشم بالا و بیماران مشکوک به قوزقرنیه بسیار کار مهم و سختی می باشد و نیاز به تجربه بالا و دستگاههای لیزر ...
دکتر مهرداد محمدپور