آخرین اخبار : 

کدام روش برداشتن عینک برای من بهتراست؟حتما از جراح خود سوال کنید

کدام روش جراحی برداشتن عینک برای چشم من بهتراست ؟حتما از جراح چشم پزشک سوال کنید:حتما در مورد انواع جراحی های برداشتن عینک و تعیین نوع آنبعد از معاینه وعکسبرداری های لازم از جراح ومتخصصچشم پزشک خود سوال کنید .انواع روش ...

میخواهم لیزیک یالازک کنم آیا عوارض دارد؟

میخواهم لیزیک یا لازک کنم آیا عوارض دارد؟Lasik &Lasek side effects:واقعیت این است که احتمال عوارض لیزیکLasik ولازکLasekبسیار اندک است و این احتمال در دست جراح لیزیک ماهرLasik Eye Surgeon و جراحی با دستگاه های پیشرفته امروزیاحتمال آن بسیار کم ...

آیا قوزقرنیه یک بیماری ناتوان کننده است؟

آیا قوزقرنیه Keratoconus ناتوان کننده است؟قوز قرنیه یک بیماری چشمی است که ممکن است کاهش در حدتبینایی ایجادکند تا جایی که میتواند موجب ناتوانی Disabilityشود.هرچند خود قوزقرنیه ناتوانی ایجاد نمیکند ولی کاهش بیناییناشی از آن میتواند ناتوان کننده باشد.در ایالات ...

آیا کاربا کامپیوتر وموبایل قوزقرنیه رابدترمیکند؟

آیا کارکردن با موبایل،کامپیوتر وتبلت باعث تشدید وبدتر شدن قوزقرنیه Keratoconus میشود؟شواهد کافی وجود ندارد که کار با کامپیوتر یا تبلت یا موبایل هوشمند کراتوکونوس را بدتر میکند.

کشف ژن قوزقرنیه.آیاقوزقرنیه ژنتیکی است؟

آیاقوزقرنیه ژنتیکی است؟ژن قوزقرنیه چیست؟ بله.قوزقرنیه ژنتیکی است ولی در تمام افرادی که ژن آن را دارند بروزنمیکند.کشف ژن قوزقرنیه Keratoconus:محققین دریافتند که دو ژن TSC1,SOD1و ژن VSX1 دربیماران مبتلادیده میشود وشاید درآینده نزدیک بتوان با ژن درمانی قدم بزرگی دردرمان ...

بهترین دستگاه کراسلینک برای اشعه درمانی قوزقرنیه چشم

بهترین دستگاه کراسلینکCXL,CCL برای اشعه درمانیقوزقرنیه Keratoconus کدام است؟دستگاه Peshke سوئیسی و دستگاه Avedro میباشد که دارایتائیدیه اتحادیه اروپا و سازمان غذا وداروی آمریکا میباشد.
دکتر مهرداد محمدپور