آخرین اخبار : 

آواستین یا بواسیزوماب چیست؟

آواستین Avastin یا بواسیزوماب Bevacizumab چیست؟

آواسنین یا بواسیزوماب یک آنتی بادی مونوکلونال

ضدفاکتور رشد عروقی است که درکاهش نو رگ زایی

و در نتیجه خونریزی و ورم شبکیه وقرنیه موثر است

و توسط متخصص چشم وفوق تخصص چشم داخل

چشم تزریق میشود.

, , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور