آخرین اخبار : 

آیا میتوان قرنیه نازک را ضخیم و یا تقویت کرد؟

ایا می توان قرنیه نازک و ضعیف را ضخیم و یا تقویت کرد؟

بله روشهایی برای افزایش ضخامت قرنیه وجود دارد

منتها بوسیله پیوند قرنیه با بافت طبیعی یا کلاژن مصنوعی و در بیماران

مبتلا به قوزقرنیه شدید انجام پذیر است

و فعلا در دست تحقیق می باشد و نتایج نسبتا قابل قبولی هم داشته

است

ولی در مورد تقویت قرنیه و سفت کردن داربست قرنیه باید گفت

در حال حاضر انجام پذیر است که با انجام کراس لینک یا

اشعه درمانی و کارگذاری رینگ داخل استرومای قرنیه به کمک لیزر

فمتوسکند قابل انجام می باشد

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور