آخرین اخبار : 

ادامه مزایای لازک نوتاچ یا ترانس اپی تلیال ۲

بنابراین پروفایل ابلیشن ویژه یا مخصوص یا سفارشی تولید شده از این مدل جمعیتی ۵۵ lm در مرکز و ۶۵ lm محیطی را هدف قرار می دهد (کاربران می توانند مقادیر ضخامت اپیتلیال را برای مرکز و محیط با قطر مرجع جداگانه تعیین کنند)، همچنین با در نظر گرفتن میزان تراش متفاوت بین اپیتلیوم و استروما تراش به‌عنوان دو مرحله مجزا انجام نمی‌شود، بلکه به‌عنوان یک نمایه پیوسته واحد، برای کاهش زمان عملیات و خطر کم‌آبی بین مراحل انجام می‌شود.

پاسخ همه  سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲

و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic

لینک تلگرام مطب چشم پزشکی:

https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour

لینک آپارات:

https://www.aparat.com/drmohammadpour

پروفسور دکتر مهرداد محمدپور