آخرین اخبار : 

استیگمات چیه؟

آستیگمات یا آستیگماتیسم چیه؟

آستیگماتیسم ASTIGMATISM عدم تساوی انحنای قرنیه

در محورهای متقاطع آن را آستیگمات نامند که موجب محو

شدن تصاویر دریک راستا میگردد.

آستیگمات ممکن است:

منظم یا نامنظم،

موافق یامخالف قاعده ویا مایل باشد.

موارد نامنظم،مایل یا خلاف قاعده حتما باید مورد بررسی

بیشتر قرار گیرند تا در صورت وجود قوزقرنیه تحت درمان

مناسب قرار گیرند و از پیشرفت بیماری جلوگیری شود

نوبت دهی تماس با۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲

ومراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic

لینک تلگرام مطب چشم پزشکی:

https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour

لینک آپارات:

https://www.aparat.com/drmohammadpour

, , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور