آخرین اخبار : 

اشعه درمانی پیشگیرانه با پروفیلاکتیک بعد از عمل

اشعه درمانی پیشگیرانه یا پروفیلاکتیک بعد از عمل لازک

در این روش ابتدا عمل لازک انجام شود و سپس جهت جلوگیری از ایجاد

قوزقرنیه عمل جراحی اشعه درمانی با کراس لینک انجام می شود که

البته در بیمارانی هست که یا مشکوک به قوزقرنیه خفیف هستند یا قرنیه

نازک دارند البته حتما باید با رعایت کلیه ملاحظات علمی و توسط جراح

با تجربه و دستگاههای پیشرفته و ویتامین ب خالص انجام شود تا

عوارضی نداشته باشد

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور