آخرین اخبار : 

بهترین جراح آبمروارید و لنز

بهترین جراح ابمروارید و لنز
گرچه جراحی ابمروارید به نظر بسیار اسان و بی خطر به نظر

میرسد و سالانه میلیونها نفر در سراسر دنیا تحت عمل موفقیت

امیز جراحی ابمروارید قرار می گیرندو شایعترین و موفق ترین

عمل جراحی در کل دنیا به نظر میرسد ولی یک ایراد مهم دارد و

ان هم نیاز به تجربه بسیار بالای جراح می باشد به گونه ای که

میزان عوارض با میزان تجربه جراح نسبت معکوس دارد یعنی هر

چه تجربه جراح بیشتر عوارض کمتر البته بروز حوادث در بسیاری

از مواقع به خاطر ساختار چشم بیمار می باشد و ربطی به جراح

ندارد سابقه ضربه قبلی به چشم

بیماریهای مادرزادی چشم

تنگ بودن مردمک

دیابت و ضعف قرنیه و نازکی شبکیه و استحاله وابسته به سن

ماکولا و اتروفی و تحلیل عصب بینایی از علل مهم محدودیت

دید و عوارض پس از عمل ابمروارید میباشد نوع لنز به کار رفته

هم در کیفیت بینایی بعد عمل موثر هست.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور