آخرین اخبار : 

بهترین دکترچشم ومتخصص چشم برای لیزیک ولازک

بهترین دکترچشم پزشک ومتخصص چشم برای لیزیک لازک فمتولیزیک رلکس اسمایل وپی آرکی کیست؟

بهترین چشم پزشک ومتخصص چشم برای لیزیک Lasik,لازک Lasek,فمتولیزیک Femto Lasik ,پی آرکی PRK و رلکس اسمایل Relex Smile پزشکی است که سابقه بیشتر همراه با عوارض کمتر در جراحی عیوب انکساری چشم وبرداشتن عینک با دستگاه های مختلف داشته باشد و میزان رضایتمندی بیمارانش زیاد باشد ونتایج طولانی مدت عمل هایش خوب باشد ونیاز به جراحی مجددش حداقل باشد.

, , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور