آخرین اخبار : 

بهترین دکتر و جراح چشم برای حذف عینک و صفرکردن شماره چشم کیست؟

بهترین دکتر و جراح چشم برای حذف عینک و صفرکردن شماره چشم کیست؟

حذف عینک روشهای متفاوتی دارد

که مهمترین انها عمل های لازک لیزیک فمتولیزیک اسمایل و لنزهای داخل چشمی می باشد

که هر کدام منافع و مضار خودشان را دارد بهترین دکتر برای حذف عینک کسی است

که بتواند بهترین مناسبترین و ارزانترین عمل را با کمترین عارضه برای بیمارانش انجام دهد

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور