بهترین عمل حذف عینک چیست؟

بهترین عمل برای حذف یا برداشتن عینک بسته به شرایط چشم شما دارد اگر قرنیه نازک دارید یا مشکوک به قوزقرنیه هستید بهترین عمل لازک کاستومایز و در صورت نیاز اشعه درمانی یا کراس لینک و یا کارگذاری لنز داخل چشمی می باشد در صورتی که چشم شما مشکلی ندارد تفاوتی بین جراحی‌های برداشت عینک وجود ندارد

پیمایش به بالا