آخرین اخبار : 

ترانس اپیتلیال پی آرکی چیست؟

عمل چشم برداشتن عینک به روش ترانس اپیتلیال پی آرکی چیست وشرح عمل ان به چه صورت است؟

درعمل جراحی چشم برای برداشتن عینک ولنزبه روش ترانس اپیتلیال پی آرکی Transepithelial prk تمامی مراحل برداشتن اپیتلیوم وتراش قرنیه توسط لیزر اگزایمر انجام میشود ودیگر از الکل که یک ماده شیمیایی محسوب میشود برای برداشتن اپیتلیوم استفاده نمیگردد.

, , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور