تصویربرداری Scheimpflug

تصویربرداری Scheimpflug امکان ارزیابی سطح خلفی قرنیه را فراهم کرد. برای سال‌ها، بر اساس این واقعیت، بازنمایی مبتنی بر ارتفاع هنجار در نظر گرفته شد که نسبت به نقشه های انحنای کمتر به تثبیت بیمار وابسته هستند
با این حال، نقشه های ارتفاعی، برخلاف نقشه انحنای، به نوعی تمایل دارند بی نظمی های سطحی را “صاف کنید” و آنها را به BFS یا BFTA ارجاع دهید

پیمایش به بالا