آخرین اخبار : 

توموگرافی انسجام نوری

OCT سریعترین فناوری تشخیصی در حال رشد در تاریخ چشم پزشکی است.
با وجود اینکه این فناوری تبدیل به فناوری تصویربرداری پیشرو مورد استفاده متخصصان شبکیه چشم شده است، پذیرش آن در زمینه قرنیه و دگمنت قدامی کند بوده است.
با این حال، آخرین پیشرفت ها در وضوح و کسب اندازه گیری به طور ناگهانی انجام شده است
این فناوری را به استاندارد طلایی در تصویربرداری قرنیه و بخش قدامی تبدیل کرد.
درست مانند فناوری Scheimpflug، جفت شدن با فناوری placido مجاز است
برای سیستم های قوی و قدرتمند، اگرچه توموگرافی و بخش قدامی
پلتفرم های تصویربرداری با استفاده از فناوری OCT اکنون در دسترس هستند. پلتفرم های OCT
انجام توموگرافی سگمنتال: تصویربرداری از اپیتلیوم در هر نقطه از
قرنیه، لایه بومن، استروما و غشای Descement، علاوه بر
ساختارهای اتاق قدامی ابو شوش و همکاران. لایه بومن را ارزیابی کرد
نقشه های ضخامت و ضخامت دیفرانسیل بین نیمه های تحتانی و فوقانی
قرنیه و دریافته اند که با تشخیص زودهنگام همبستگی بالایی دارند
به عنوان شدت قوز قرنیه

پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲

و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic

لینک تلگرام مطب چشم پزشکی:

https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour

لینک آپارات:

https://www.aparat.com/drmohammadpour

پروفسور دکتر مهرداد محمدپور