آخرین اخبار : 

جراحی تغییر چشم

از مواردی است که چشم پزشکان بطور شایع در مورد امکان انجام آن مورد سوال قرار می گیرند.

در این جراحی یک صفحه باریک دونات شکل از جنس سیلیکون از طریق یک برش میلیمتری در محیط قرنیه به اتاقک قدامی چشم وارد می شود و در جلوی عنبیه(بخش رنگی چشم) قرار می گیرد.

هر چند انجام این جراحی توسط چشم پزشک نسبتا آسان و تحت بی حسی موضعی قابل انجام است اما به علت احتمال ایجاد عوارض شدید (که بعضا باعث آسیب غیر قابل جبران به بینایی فرد می شوند) از جمله التهابهای داخل چشمی، ایجاد چسبندگی های داخل چشمی و متعاقب آن ایجاد آب سیاه، آسیب به قرنیه چشم و اختلال در عملکرد لایه درونی (اندوتلیوم) قرنیه و عوارض دیگر، انجام این جراحی توسط بسیاری از چشم پزشکان توصیه نمی شود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور