آخرین اخبار : 

خواندن در حین حرکت

یسیاری از مردم همیشه یک کتاب با مجله همراه خود دارند تا در حین راه رفتن یا اتوبوس یا اتومبیل بخوانند

در واقع مطالعه زمانی که در راه هستید می تواند چشمان شما را بزرگ و فوکوس را برای آنها دشوارتر کند

این فعالیت ممکن است منجر به بیماری های حرکتی،سر درد،سر گیجه،ضعف و استفراغ شود.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور