آخرین اخبار : 

درمان قطعی قوزقرنیه

درمان قطعی قوزقرنیه

بلی یاخیر؟

اخیرا بعضی از بیماران سوال می کنند که در فلان گروه تلگرامی ادعا

شده که قوزقرنیه را به طور کامل درمان می کنند

ایا این قضیه صحت دارد یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت از انجا که قوزقرنیه یک بیماری با زمینه

ژنتیکی می باشد که منجر به تخریب بافت قرنیه به صورت پیشرونده

می شود هیچ اقدامی نمی تواند ان را کاملا درمان کند و همه درمان ها

حتی پیوند قرنیه ممکن است با شکست مواجه شود تمام درمانهای

قوزقرنیه نسبی هستند و هیچ گونه درمان قطعی برای آن وجود ندارد

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور