آخرین اخبار : 

درمان قوزقرنیه با اشعه ماورای بنفش و ویتامین ب

درمان قوزقرنیه با اشعه ماورای بنفش و ویتامین ب

امروزه پس از بیست سال تجربه در درمان قوزقرنیه دانشمندان به این

نتیجه رسیدند که بهترین درمان و پیشگیری از ایجاد و پیشرفت

قوزقرنیه استفاده از اشعه ماورای بنفش و ویتامین ب می باشد

استفاده از این روش اگر با دستگاههای پیشرفته و ویتامین ب خالص

انجام شود عوارضی ندارد و میتواند تا نود درصد جلوی پیشرفت

قوزقرنیه را بگیرد و حتی در مواردی باعث پسرفت بیماری گردد البته

تجربه جراح در انتخاب بیمار و نوع دستگاه و خلوص ویتامین ب نیز در

نتایج حاصله موثر است

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور