در عیب انکساری نزديک بيني

تصاوير در جلوي پرده شبکيه تشکيل مي شوند. اين حالت زماني اتفاق مي افتد که یا چشم نسبتا طويل باشد وي ا قدرت انکساري قرنيه و لنز نسبتا زياد باشد. نزدیک بینی معمولا در طفوليت شروع مي شود و تدريجا تا بزرگسالي يعني سنين 18 تا 21 سال پيشرفت مي کند

پیمایش به بالا