سیگار کشیدن بعد از عمل لیزک لازک پی ارکی

آیا سیگار کشیدن بعداز عمل لیزیک لازک پی ارکی مضر

است؟

 

 

بهتراست حداقل یک هفته بعد از عمل لیزری چشم برای برداشتن

عینک (لیزیک لازک پی ارکی فمتولیزیک) از دود وآلاینده های دیگر

خودداری کرد

پیمایش به بالا