آخرین اخبار : 

شاخص های عینی برای تشخیص قوز قرنیه بر اساس در سطوح قدامی و خلفی قرنیه

BAD-D از تجزیه و تحلیل رگرسیون مشتق شده است
سایر مقادیر D، همراه با Kmax، ارتفاع قدامی در نازک ترین نقطه، خلفی
ارتفاع در نازک ترین نقطه، و حداکثر ضخامت رابطه Ambrósio (ARTmax). این مقادیر D نشان دهنده انحراف استاندارد از نرمال است میانگین، با مقدار ۰ میانگین یک جمعیت عادی است

مقادیری که حداقل ۱٫۶۵ انحراف معیار از میانگین نرمال فاصله دارند
با رنگ زرد برجسته شده و نتایج مشکوک را نشان می دهد و مقادیر ۲٫۶۹ را نشان می دهد
انحراف استاندارد به دور از میانگین با رنگ قرمز مشخص شده و نشان دهنده آن است
پیشرفت های فعلی در تصویربرداری قوز قرنیه ۵ نتایج غیر طبیعی. از امتیازهای D ارائه شده در نمایشگر، BAD-D نهایی دارای امتیاز است
مشخص شده است که در تشخیص قوز قرنیه و اکتازی موثر است و می تواند حتی به میزان بسیار کمتری، قوز قرنیه تحت بالینی یا فرست را تشخیص دهد.

پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲

و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic

لینک تلگرام مطب چشم پزشکی:

https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour

لینک آپارات:

https://www.aparat.com/drmohammadpour

پروفسور دکتر مهرداد محمدپور