علت ایجاد قوزقرنیه چیست ؟

قوز قرنیه یک اختلال اکتاتیک قرنیه است که باعث از دست دادن شدید بینایی می شود. گزینه های جراحی به ما این امکان را می دهند که به طور جزئی یا کامل، عیب انکساری القا شده را تصحیح کنیم. کاشت قطعات حلقه داخل قرنیه (ICRS) یک گزینه جراحی کم تهاجمی است که باعث بهبود حدت بینایی با میزان موفقیت بالا و میزان عوارض کلی پایین می شود. ICRS آلوژنیک قرنیه شامل بخش‌های حلقه‌ای است که از قرنیه‌های اهداکننده پردازش شده توسط بانک چشم آلوژنیک مشتق شده‌اند.فتورفراکتیو ترانس اپیتلیال هدایت شده با توپوگرافی انتخابی یا کراتکتومی فوتوتراپی همراه با CXL راه دیگری در موارد منتخب برای بهبود حدت بینایی از راه دور توسط عینک است. بازسازی میکروفتوآبلاتیو قرنیه مرکزیپروفیل عموماً با بهینه سازی مناطق نوری و به حداقل رساندن مصرف بافت برنامه ریزی می شود. کاشت لنز داخل چشمی فاکیک (PIOL) در بیماران مبتلا به بیماری پایدار و نیازهای آناتومیک قابل قبول در نظر گرفته می شود. دو نوع PIOL بسته به آنهاکاشت در داخل چشم، محفظه-pIOL قدامی هستند که با استفاده از یک پنجه پلی متومتاکرولات در دو قسمت هاپتیک و محفظه خلفی، به سطح قدامی عنبیه ثابت می شوند. در بیماران مبتلا به آب مروارید و قوز قرنیه، به دلیل شکل نامنظم قرنیه و مقادیر K به سختی می توان قدرت IOL صحیح را بدست آورد. Toric IOL توصیه می شود، اما با دقت در مورد توپوگرافی و نیاز احتمالی کراتوپلاستی بعدی باید مورد توجه و دقت قرار گیرند.

پیمایش به بالا