آخرین اخبار : 

علت نارکی قرنیه

علت نازکی قرنیه چیست؟

مهمترین علت نازک شدن قرنیه مسایل و مشکلات ژنتیکی می باشد از

علل دیگر ان می توان قوزقرنیه مالش مکرر چشمها و استفاده از لنزهای

تماسی و سابقه عمل جراحی قرنیه را نام برد

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور