عمل کامبایند یا ترکیبی چیست ؟

انجام هر دو عمل کراس لینک و لازک کاستومایز برای قرنیه هایی هست که قوزقرنیه خفیف و ضخامت مناسب داشته باشند و برای همه چشمها قابل انجام نمی باشد و نیاز به مهارت و سوابق علمی و تجربه بالایی دارد

پیمایش به بالا