عوارض سرم های تقویتی مژه

تحقیقات اخیر ثابت کرده که این سرم ها باعث تحلیل چربی های اطراف پلک و گود افتادن چشم ها شوند.
تغییر رنگ چشم روشن به تیره یکی دیگر از مشکلات این سرم ها هستند.
در واقع تحلیل چربی های پلک بالا و پایین از رایج ترین مشکلات است که معمولا در پلک بالا مستعد تر از پلک پایین می باشد.
بنابراین استفاده طولانی مدت از این سرم ها و قطره ها توصیه نمی شود.

پیمایش به بالا