قرنیه چشمم نازک است نمی توانم لیزیک انجام دهم

نازکی قرنیه ممکن است همراه با قوزقرنیه یا بدون قوز قرنیه باشد اگر همراه قوزقرنیه باشد باید دید قوزقرنیه خفیف است یا شدید درموارد شدید قوزقرنیه حذف عینک میسر نیست در مواردی که نازکی قرنیه بدون قوزقرنیه باشد بسته به میزان نازکی قرنیه گاهی از لیزر و گاهی از لنزها برای برداشت عینک استفاده می شود

پیمایش به بالا