آخرین اخبار : 

لنزهای سیمفونی مولتی زون (IOL)

لنزهای سیمفونی مولتی زون

IOL

اغلب جراحی آب مروارید ای او ال یک لنز مونو فوکال است

که به فرد فقط اجازه می دهد برای دیدن در فاصله ای با نزدیکترین شیء

خارج از تمرکز در مقابل،لنز سمفونی بطور خاصی

برای بهبود دامنه و کیفیت بینایی بوجود می آورد

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور