آخرین اخبار : 

لیزیک و استخر

چه زمانی بعد از عمل لازک می توان از استخر و سونا استفاده کرد؟

تا دو ماه پس از عمل لازک باید احتیاط کرد.

کلر موجود در استخرها تا مدتی باعث تحریک و قرمزی و خشکی و سوزش چشم می شود.

و دلیل دیگر نظافت آب است، زیرا آب استخرها و سونا ها دیر به دیر تعوض شده که در این مدت آب مانده و کثیف می شود.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور