آخرین اخبار : 

نحوه صحیح استفاده از قطره چشم

۱-ابتدا دستهای خود را با آب گرم و صابون خوب بشویید و خشک کنید.

۲-اگر خود شما قطره را به داخل چشمتان می ریزید،

دراز بکشید و از یک آینه استفاده نمایید.

۳-با هر دو چشم خود به سقف نگاه کنید.

۴- با یک دست پلک پایینی خود را به سمت پایین بکشید و

با دست دیگر که روی پیشانی خود گذاشته اید، قطره را نگه دارید.

۵- قطره یا پماد را درون پلک پایینی خود بریزید

و مراقب باشید که نوک پماد یا قطره با چشمتان تماس پیدا نکند.

۶-به آرامی چند بار پلک بزنید و سپس اضافه پماد یا

قطره را با دستمالی تمیز از گوشه چشم خود پاک کنید.

۷- اگر طبق دستور پزشک می بایست از قطره

۸: و پماد با هم استفاده کنید، ابتدا قطره را بچکانید

و پس از مدتی از پماد استفاده کنید.
۸- اگر بیش از یک قطره چشمی برای شما تجویز شده است ،

یک فاصله ۶-۵ دقیقه ای را بین هر بار قطره ریختن رعایت کنید.

۹- به دستور پزشک خود در مورد تعداد قطره ها و تعداد دفعات

استفاده از قطره و پماد توجه نمایید.

۱۰- هرگز بدون نسخه پزشک از داروهای چشمی استفاده نکنید،

پس از باز شدن درب قطره ها و پمادهای استریل چشمی ،

حداکثر مدت زمان مناسب برای مصرف آنها یک ماه است.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور