آخرین اخبار : 

نقشه های اپیتلیال

یک توموگرافی انسجام نوری بخش قدامی قرنیه بعد از داخل استرومال
درج بخش حلقه قرنیه به ضخیم شدن اپیتلیال نزدیک به بخش حلقه توجه کنید
قرار دادن (سر پیکان قرمز). b نقشه اپیتلیال قرنیه همان چشم که اپیتلیال را نشان می دهد
ضخیم شدن (سر پیکان قرمز)

پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲

و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic

لینک تلگرام مطب چشم پزشکی:

https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour

لینک آپارات:

https://www.aparat.com/drmohammadpour

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور