نقشه های اپیتلیال

نقشه های اپیتلیال، همراه با نقشه های عمودی لایه بومن، نشان داده شده است در تشخیص بهتر قوز قرنیه زودرس مهم است، زیرا اپیتلیوم معمولاً مهم است
نازک تر از ناحیه مخروط قریب الوقوع [31-34]. از نظر بالینی، نقشه های اپیتلیال اغلب کمک به رد قوز قرنیه در مواردی که دارای شیب انحنای قدامی تحتانی است،
به دلیل اختلاف اپیتلیال مشخص بین قرنیه فوقانی و تحتانی نیمکره ها [35] (شکل 4). علاوه بر این، نقشه های اپیتلیال یک ابزار عالی برای درمان فراهم می کند
قوز قرنیه چشم با استفاده از کراتکتومی فوتورفراکتیو ترانس اپیتلیال سفارشی (TransPRK) و کراتکتومی فوتوتراپی ترانس اپیتلیال (TransPTK). نقشه های اپیتلیال نیز به درک بهتر فرآیندها و تغییرات کمک می کند در قرنیه، مانند اثر بخش های حلقه داخل قرنیه در چشم با قوز قرنیه

پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲

و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic

لینک تلگرام مطب چشم پزشکی:

https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour

لینک آپارات:

https://www.aparat.com/drmohammadpour

پیمایش به بالا