آخرین اخبار : 

نقشه های اپیتلیال

نمایشگر Pentacam Belin/Ambrosio Enhanced Ectasia با پیشرفت pachymetric از یک چشم قوز قرنیه “forme fruste”. سریع ترین و کندترین نیم نصف النهارها بدون نشان داده شده اند
جزئیات زیادی در هر نیمه مریدین آشکار می شود b همین صفحه نمایش برای چشم همنوع نشان می دهد
قوز قرنیه شفاف c نقشه پیشرفت سرعت ضخامت قرنیه از همان fruste چشم قوز قرنیه در گالیله که به نازک ترین نقطه اشاره دارد. سرعت لحظه ای از تغییر پاکی متری (میکرون در میلی متر) را می توان در هر مکان مشخصی از قرنیه مشخص کرد. قرمز فلش سریعترین نیم نصف النهار را نشان می دهد (در این مثال استنباطی-زمانی)، در حالی که فلش آبی نیم نصف النهار کاملاً مخالف آن را به تصویر می کشد که بسیار کندتر است. تغییرات آنی در همان نیم نصف النهار می توان اشاره کرد. به عنوان مثال، سرعت پیشرفت پاکیمتری است بالاترین حد در حدود ۲ میلی متر از نظر انتها-زمانی است، سپس سرعت آن به سمت حاشیه کاهش می یابد. د
نمایه فضایی ضخامت قرنیه معمولی (CTSP) و درصد ضخامت افزایش می یابد (PTI) چشم “forme fruste” میانگین تمام نصف النهارها است که می تواند تغییرات کانونی اولیه را رقیق کند.
در ضخامت یا سرعت ضخامت. نقشه سرعت ضخامت گالیله چشم همنوع مبتلا به قوز قرنیه.
حداکثر سرعت در حدود ۲ میلی متر فرورونی از باریک ترین نقطه (پیکان قرمز) با کندی است.  پیشروی نیم نصف النهار مخالف (پیکان آبی). در حاشیه دور، سرعت در حدود است
برای هر دو نیم مریدین (فلش های سفید نقطه چین) یکسان است. پیشرفت ضخامت معمولی از همکار چشم قوز قرنیه، با میانگین تمام نصف النهارها

پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲

و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic

لینک تلگرام مطب چشم پزشکی:

https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour

لینک آپارات:

https://www.aparat.com/drmohammadpour

, , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور