آخرین اخبار : 

نقشه های اپیتلیال

نقشه انحنای قرنیه مماس قدامی چشم که شیب تحتانی را نشان می دهد
تقلید از تغییرات اولیه قوز قرنیه b نقشه اپیتلیال قرنیه همان چشم که تحتانی را نشان می دهد
ضخیم شدن اپیتلیال، که مسئول شیب دار شدن تحتانی در انحنای قدامی است.
نقشه انحنای خلفی و نقشه ارتفاع در این چشم طبیعی است

پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲

و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic

لینک تلگرام مطب چشم پزشکی:

https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour

لینک آپارات:

https://www.aparat.com/drmohammadpour

دکتر مهرداد محمدپور