آخرین اخبار : 

هزینه فمتوکاتاراکت یا جراحی تمام لیزری آبمروارید چقدر است؟

هزینه فمتوکاتاراکت یا جراحی تمام لیزری آبمروارید

چقدر است؟

در حال حاضر در صورت دارا بودن بیمه تکمیلی عمل 

جراحی ساده آبمروارید با فیکوامولسیفیکاسیون یا

فیکو  رایگان بوده ولی  جراحی فمتوکاتاراکت

به خاطر مصرفی لایسنس و وسایل لیزر دومیلیون 

تومان میباشد که جزو تعهد بیمه نیست و بیمار باید

خودش پرداخت کند.

, , , ,
دکتر مهرداد محمدپور