آخرین اخبار : 

واکسن های ساخته شده از پروتئین ویروس

در این واکسن هامانند واکسن هپاتیت ب فقط پروتئن ها (آنتی ژن) های ایمنی آن ( بخش ویروس را به فرد تزریق می کنند تا
سیستم ایمنی در مواجهه با آنها آموزش ببیند. این واکسن ها نیز مانند ویرویس مرده، ایمنی فرد را بطور فعال تحریک نمی کنند.  پس بنابراین نیازمند تقویت کننده های مضاعف هستند.

شرکت های سرم سازی رازی و واکسین و نوواواکس و فینلای و سانوفی به ترتیب واکسن های رازی کوو پارس و کوواکس-۱۹ و VAT00002 و سوبرانا را از این نوع تهیه کرده اند که در مرحله آزمایشی بالینی است. در ایران شرکت  سیناژن به همکاری با شرکت واکسین استرالیا و انستیتو پاستور هم در همکاری با شرکت فینلای کوبا پرداخته اند تا ۀن محصولات را با نام اسپایکوژن و پاسکووک ارائه نمایند.

پاسخ همه  سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲

و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic

لینک تلگرام مطب چشم پزشکی:

https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour

لینک آپارات:

https://www.aparat.com/drmohammadpour

دکتر مهرداد محمدپور