آخرین اخبار : 

واکسن های ساخته شده از ژنوم ویروسی

در این واکسنها بخشی از ژنوم ویروس که آنتی ویروس را کد می کندکه به فرد تزریق می شودبا این ترتیب سلول بدن خود فرد آنتی ژن های لازم برای تحریک سیستم ایمنی را ترشح می کند ( ژنوم ویروسی بدون پوشش عمر کوتاهی دارند و پس از مدتی نابود می شوند)

برای همین باید در دمای مخصوص نگهداری شوند و در عرض ساخت سکانس ژنی مورد نظر بسیار سریع و ارزان است.

شرکت “فایزر-بایون تک” و “مدرنا” با این متد واکسن “Comirnaty” “Moderna COVID-19 Caccine” و را ساخته اند و مجوز تزریق اضطراری دارند، واکسن های شرکت “کیورواک” و “این ویوو فارماکوتیکیکالز” نیز در مرحله کارآزمایی بالینی است.

پاسخ همه  سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲

و مراجعه به اینستاگرام دکتر مهرداد محمدپور

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/eyelasik_catarac_clinic

لینک تلگرام مطب چشم پزشکی:

https://telegram.me/drmehrdadmohamadpour

لینک آپارات:

https://www.aparat.com/drmohammadpour

دکتر مهرداد محمدپور