مزایای لازک نوتاچ تمام لیزری قسمت پنجم

چندین مزیت ذاتی TransPRK نسبت به PRK وجود دارد که علاوه بر عنوان جذاب “بدون لمس، تمام لیزر”، روش اول را به روشی مطلوب برای استفاده و بهبود تبدیل می کند.TransPRK سازگار با بیمار است، زیرا خطر نشت الکل و دستکاری اضافی مانند دبریدمان مکانیکی وجود ندارد، بنابراین استرس بیماران در طول عمل کاهش می یابد.
TransPRK همچنین به دلیل داشتن لبه اپیتلیال کوچک‌تر، سالم‌تر و مرتب‌تر، بهبودی سریع‌تر اپیتلیوم را فراهم می‌کند که به معنای دوره کوتاه‌تری از ناراحتی بیمار است.علاوه بر این، بر خلاف الکل و دبریدمان مکانیکی، حذف اپیتلیوم با لیزر تضمین می‌کند که هیچ ناحیه‌ای از غشای بومن برهنه‌شده از اپیتلیوم آن توسط لیزر درمان نشده باقی نمی‌ماند، زیرا ناحیه برداشتن اپیتلیال متناسب با منطقه تراش استرومایی محاسبه می‌شود. این یک عامل محافظتی مهم در برابر آسیب اپیتلیال پس از عمل است

پیمایش به بالا