چند وقت بعد از لیزیک باید عینک آفتابی بزنیم؟

چند وقت بعد از لیزیک باید عینک آفتابی بزنیم؟

امروزه توصیه می شود به خاطر اثرات اشعه ماوراء بنفش روی

استرومای قرنیه که در حال شکل گیری مجدد می باشد،

حداقل تا ۶ ماه از مواجهه با نور مستقیم خورشید و منابع دیگر

اشعه ماوراءبنفش به خصوص در فصول گرم خود داری نموده

ولی استفاده از عینک آفتابی در محیطهای سر بسته مثل

منزل ومحیط کار لازم نیست.

پیمایش به بالا