آخرین اخبار : 

چگونه میتوانم چشمهایم را رنگ آبی یا سبزکنم

چگونه میتوانم چشمهایم را آبی یا سبز کنم و آیا رنگی کردن چشم امکان پذیر است؟

رنگی کردن چشمها درحال حاضر عوارض زیادی دارد ولی به تازگی لیزرهایی در دست تحقیق متخصصین و جراحان چشم است که بتوان به کمک آنها رنگ چشم را تغییر داد

, , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور