آخرین اخبار : 

کراس لینک یا اشعه درمانی قرنیه

کراس لینک یا اشعه درمانی قرنیه

در این عمل که به دو صورت با لایه برداری و بدون لایه برداری از قرنیه

انجام می شود با استفاده از اشعه ماورای بنفش و ویتامین ب رشته های

کلاژن قرنیه به یکدیگر اتصال قوی تری یافته و موجب جلوگیری از

پیشرفت قوز قرنیه می شود

البته مواردی هم اشعه درمانی پس از جراحی برداشتن عینک برای

.جلوگیری از ایجاد قوزقرنیه انجام می شود

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور