آخرین اخبار : 

گرانترین و ارزانترین جراح لیزیک و لازک

گرانترین و ارزانترین جراح لیزیک و لازک:

در مورد هزینه عمل لیزیک و لازک باید گفت گرانترین جراحی

در ایالاتمتحده امریکا با ۵۰۰۰ دلار و ارزانترین عمل در ایران

با همان دستگاه و با جراح با تجربه تر در ایران با کمتر از

۳۰۰ دلار انجام می شود علت ایناختلاف صرفا تعرفه پایین

درمان و دارو در ایران هست برای همین خاطر عده زیادی

از بیماران برای عمل جراحی از خارج از کشور به ایران می آیند

و اما در ایران علت اختلاف مختصری که در هزینه عمل لازک و

لیزیک وجود دارد به خاطر هزینه دستگاه و سرویس

ارایه شده به بیمار است و نه به خاطر تعرفه

حق العمل جراح گرچه منطقی تر آن است

که حق العمل یک جراح با تجربه نسبت به دستیاری که

تازه فارغ التحصیل شده و فاقد مطب می باشد

و در یک کلینیک خیریه دولتی یا

خصوصی کار می کند بیشتر باشد

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور